SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2017/2018

Liga Niezwykłych Umysłów

ROK 2017/2018

Rekrutacja

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  310  / 2018

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania

            uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów

            przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół

            podstawowych prowadzonych przez Gminę Gromnik

 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art.154 ust.1 i ust.3, w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59),  zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gromnik zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§2

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gromnik, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

  • §3

                        Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gromnik.

  • §4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gromnik oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gromnik.

 

Link do strony z dokumentami

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  311 /2018

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej, wzoru

                        wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, wzoru

                        zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej oraz  wzoru wniosku

                        o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły

                        podstawowej

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), art. 152  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) zarządza się co następuje:

  • §1

            Określa się wzór deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2018/2019 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • §2

            Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019, w brzmieniu załącznika Nr 2 do protokołu.

  • §3

            Określa się wzór zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  • §4

Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły podstawowej w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

  • §5

            Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli  prowadzonych przez gminę Gromnik.

  • §6

            Traci moc Zarządzenie Nr 223/2017 Wójta Gminy Gromnik z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola, wzoru zgłoszenia do publicznej szkoły, wzoru wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły.

 

  • §7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Link do strony z dokumentami

ZABAWA CHOINKOWA

dyskoteka 1000 m

1 lutego (czwartek) w godz. 16.00 - 19.00 w hali sportowej odbędzie się zabawa choinkowa, na którą zapraszamy uczniów klas IV - VII oraz II i III gimnazjum. Prosimy o zabranie obuwia zamiennego oraz oświadczenia podpisanego przez rodziców.

Opiekun SU oraz Wychowawcy

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy na zebranie z rodzicami, które odbędzie się  w szkole  w dniu 25 stycznia (czwartek) o godzinie 16.00.

Dyrektor oraz Wychowawcy i Nauczyciele

KWESTA NA RZECZ WOŚP-u

Zuzanna Krzyżak, Karolina Tabiś, Justyna Smoleń i Wiktoria Gubała

   14 stycznia 2018 r. młodzież naszej szkoły (Zuzanna Krzyżak, Karolina Tabiś, Justyna Smoleń i Wiktoria Gubała)  kwestowała w Siemiechowie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem 26. finału WOŚP-u  było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

Zebraliśmy 2095,90 zł (w roku ubiegłym- 1442,04 zł). Dziękujemy mieszkańcom Siemiechowa za ofiarność :)

Pozostałe dwie grupy w składzie: Katarzyna Smosna, Aleksandra Guzik, Klara Olszewska, Paulina Kubik, Karolina Kochan, Daria Zuchowicz i Aleksandra Ozga kwestowały w Gródku oraz w Paleśnicy. Zebrały w sumie  3694,35 zł. (Gródek: 2584,75 zł, Paleśnica: 1109,60 zł).

PODWÓJNA RADOŚĆ ZE ZWYCIĘSTWA

Podwójna radość ze zwycięstwa Zuzanny Krzyżak - grudzień 2017.

            19 grudnia uczennica klasy III gimnazjum- Zuzanna Krzyżak reprezentowała naszą szkołę w edycji recytatorsko- aktorskiej VI Artystycznego Przeglądu Lawiny Animuszu, Uczucia, Zdolności APLAUZ - Tarnów 2017. Jej występ był bezkonkurencyjny, zebrała pochwały za: dobrze dobrany tekst, umiejętne i celowe wykorzystanie rekwizytów,  prawidłową interpretację wiersza z wyeksponowaniem jego ironicznego sensu oraz zdolności aktorskie. Zajęła I miejsce, zachwycając do tego stopnia jurorów, że postanowili nie przyznawać II i III miejsca, lecz dopiero wyróżnienia. W niniejszym konkursie przyznawana jest również nagroda publiczności. Każdy widz mógł oddać głos na wybranych wykonawców (36 recytatorów). Nasza radość jest podwójna, gdyż Zuzia, oprócz I miejsca, zdobyła również nagrodę publiczności. Gratulujemy Jej kolejnego sukcesu na niwie aktorsko- recytatorskiej.

M. P-W

APLAUZZ - Podwójna radość ze zwycięstwa Zuzanny Krzyżak - 19 grudnia 2017.

JASEŁKA Z MAŁYM KSIĘCIEM

Jasełka z Małym Księciem - grudzień 2017.

Myślę, że ludzie zapominają o bardzo ważnej życiowej prawdzie. Zapominają o tym, że  najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Za mało tej prawdzie poświęcają swojego czasu. Lecz Tobie nie wolno o tym zapomnieć. Zapamiętaj mój sekret: „Dobrze widzi się tylko sercem”. Te słowa Małego Księcia (w którego rolę wcielił się Hubert Krzyżak)  stanowiły główne przesłanie tegorocznych jasełek przygotowanych przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Marty Pawlik- Włudyki.   

Aktorzy unaocznili widzom problemy współczesnego człowieka, jakimi są notoryczny brak czasu oraz istnienie zła. Dzieci, młodzież, dorośli - wszyscy zajęci są tylko sobą i swoimi sprawami. Nie zwracają uwagi na bożonarodzeniową szopkę i Jezusa. A przecież... „Dziś niebo się otwiera. Dziś Bóg staje się człowiekiem. Dziś rodzi się Bóg - Miłość...”

Przesłanie tegorocznych jasełek jest bardzo czytelne i dla każdego zrozumiałe. Jednocześnie pozwala, choć przez chwilę, zastanowić się nad sensem naszego życia, nad tym, do czego zmierzamy i za czym nieustannie gonimy.

Czytaj więcej...

LEKCJA PATRIOTYZMU

20171111 swieto niepodleglosci siemiechow pf 1510416894 2000 3

„Szkoła, kształtując postawy patriotyczne młodzieży,
nie może ograniczać się do werbalnego przekazywania  jej wiedzy o kraju i obowiązkach obywatelskich”

J.Czerwiński

 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły  aktywnie - jak co roku - uczestniczyli 11 listopada w obchodach Święta Niepodległości. Przygotowali 260 kotylionów, które wręczyli  Parafianom i Gościom- uczestnikom uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny odprawionej w Kościele Parafialnym w Siemiechowie. Ponadto poczet flagowy dumnie reprezentował szkołę  podczas uroczystości. 

KOLEJNY RAZ W ŁOWCZÓWKU!

20171110 39 malopolski zlaz 105608

Młodzież naszej szkoły pod opieką: p. Grzegorza Kierońskiego, p. Lucyny Biesek oraz p. Marty Pawlik- Włudyki w dniu 10 XI po raz pierwszy - z inicjatywy pana dyrektora - wzięła udział w XXIX Małopolskim Złazie Patriotyczno - Turystycznym Szlakami Legionistów - Łowczówek 2017 organizowanym przez PTTK Oddział Tarnów.  Celem wyprawy było uczczenie 103. rocznicy bitwy pod Łowczówkiem, kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz oddanie hołdu poległym w boju żołnierzom. Wszyscy uczestnicy otrzymali unikatowe odznaki, a szkoła - pamiątkowy dyplom.

Złaz miał także charakter  turystyczny - jego celem było podkreślenie walorów krajobrazowych okolicy w jesiennej szacie.

Czytaj więcej...

Zebranie z rodzicami

W dniu 21.11.2017 roku o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców.

WYJAZD DO KINA - "DWIE KORONY"

20171023 wyjazd do kina dwie korony 101747 1000

23 października miał miejsce wyjazd do kina „Promień” w Tuchowie na przepiękny i wzruszający film pt. ”Dwie korony” w reżyserii Michała Kondrata. Oczywiście organizatorem był Samorząd Uczniowski naszej szkoły. Pojechali uczniowie klas: IV, V, VI, VII SP oraz II i III gimnazjum.

„Dwie korony” to pierwszy film ukazujący nieznane dotąd powszechnie fakty z życia o. Maksymiliana Kolbe, począwszy od jego dzieciństwa, aż do heroicznej decyzji o oddaniu życia za współwięźnia w Auschwitz. Zdjęcia dokumentalne zostały zrealizowane w Polsce, Japonii i we Włoszech. W warstwie fabularnej filmu występują znakomici polscy aktorzy: Adam Woronowicz, Cezary Pazura, Maciej Musiał, Antoni Pawlicki, Dominika Figurska, Sławomir Orzechowski i inni. W części dokumentalnej wypowiadają się znawcy życia o. Maksymiliana: osoby duchowne i świeckie, między innymi Kazimierz Piechowski, który spotkał o. Maksymiliana w czasie pobytu w obozie, a słowa, które od niego wówczas usłyszał, przemieniły go i ukierunkowały duchowo na całe życie.

Film wszystkim bardzo się podobał. Poznaliśmy bliżej sylwetkę niesamowitej osoby. Nie obyło się bez chwil wzruszenia i refleksji. Była to dla nas wspaniała lekcja, choć nie odbyła się w murach szkoły. Już z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd do kina.

LEKCJA HISTORII I PATRIOTYZMU

20171021 lekcja historii i patriotyzmu pf 1508769525 1000

W dniu 21 X (w sobotę) odpracowywaliśmy piątek - 4 V 2018r. W związku z tym odbyły się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, których celem było sprzątanie cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej oraz uczczenie pamięci poległych. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele zebrali się przed szkołą o godzinie 8.00, gdzie podzielili się na grupy. Każda poszła na inny, wyznaczony przez Pana Dyrektora, cmentarz. Klasy najmłodsze pod opieką wychowawców oraz księdza proboszcza udały się na cmentarz parafialny, klasy IV- VI- na cmentarz nr 181 (Dybkówka), zaś najstarsi – na cmentarz nr 182.

Na cmentarzach uczniowie uporządkowali groby, złożyli znicze i kwiaty oraz wysłuchali wykładów na temat I wojny światowej. Dzieje cmentarza wojennego nr 182 oraz różne ciekawostki z nim związane przybliżył pan dyrektor mgr Grzegorz Kieroński, a uzupełnił, mieszkający w sąsiedztwie niniejszego cmentarza, radny gminy Gromnik- pan Bronisław Kucharzyk, który również wypożyczył uczniom sprzęt potrzebny do robienia porządków. Zwieńczeniem akcji były zaduma, a także modlitwa za zmarłych.


Około godziny 12-stej grupy wróciły do szkoły, gdzie na wszystkich czekała-ufundowana przez Radę Rodziców- niespodzianka: pyszne kiełbaski z grilla.
Wizyta na cmentarzu jest doskonałą okazją do przybliżenia uczniom historii naszego kraju oraz kształtowania uczuć patriotycznych i szacunku do tradycji.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - ŚWIĘTEM NAUKI!

20171014 dzien edukacji narodowej

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, których chce się czegoś nauczyć – pod takim hasłem odbyły się
w tym roku obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole. Celem nadrzędnym akademii było ukazanie jak ważna w życiu każdego człowieka jest wiedza, którą zdobywamy każdego dnia. Krótki przegląd przedmiotów szkolnych ukazujących swe przymioty miał zachęcić uczniów do podejmowania  trudów odkrywania tajemnic i zdobywania umiejętności z różnych dziedzin nauki. Święto 14 października jest także okazją to wyrażenia wdzięczność wszystkim tym, którzy dbają o to, by proces edukacji był dla uczniów procesem przyjemnym: nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom. Te proste, ale jakże ważne słowa podziękowania zostały wyrażone w kilku, krótkich wierszach wzbogaconych pięknymi piosenkami.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniom życzymy motywacji do pracy, zapału do podejmowania nowych wyzwań i wytrwałości  w pokonywaniu trudów, nauczycielom zaś pełni sił,  wytrwałości, cierpliwości w rozbudzaniu uczniowskich serc i umysłów.

MM

NA TROPIE DUCHA GÓR W KARKONOSZACH!

20170925 30 karpacz zielona szkola 33 dsc 0200

Już po raz drugi dzięki uprzejmości Szkoły Podstawowej w Brzozowej, grupa uczniów z naszej szkoły miała możliwość wyjechać na zieloną szkołę, tym razem na górskie szlaki Sudetów. W dniach od 25 do 30 września br. nauka dla naszych uczniów miała charakter wyłącznie praktyczny, a wiedza i umiejętności z historii, przyrody, języka polskiego, języków obcych oraz wychowania fizycznego poszerzane były w uroczym klimacie Karpacza i okolic.

W drodze do miejsca docelowego wpadliśmy z krótką wizytą do Wrocławia, gdzie podziwialiśmy zapierającą dech w piersiach panoramę miasta ze szczytu wieży widokowej Sky Tower, różnorodność gatunków w słynnym wrocławskim zoo oraz fantastyczny, cykloramiczny obraz Bitwa pod Racławicami w muzeum sztuki Panorama Racławicka. Wieczorem dotarliśmy do DWD Architekton, który przez kolejnych kilka dni był naszym domem, wypełnionym ciepłą atmosferą i pysznymi posiłkami.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ (21.10.2017r.)

ODPRACOWUJEMY PIĄTEK (4.05.2018r.)

OBECNOŚĆ UCZNIÓW OBOWIĄZKOWA

PROWADZIMY ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE  - SPRZĄTANIE CMENTARZY WOJENNYCH Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ I UCZCZENIE PAMIĘCI POLEGŁYCH

HARMONOGRAM:

8.00 – ZBIÓRKA PRZED SZKOŁĄ

8.20 – WYMARSZ GRUP

9.40 – PRZYBYCIE NA WYZNACZONE CMENTARZE

9.40 – 10.40 – PORZĄDKOWANIE MOGIŁ, UCZCZENIE PAMIĘCI    POLEGŁYCH, POGADANKA NA TEMAT I WOJNY ŚWIATOWEJ

10.45 – 12.00 POWRÓT GRUP DO SZKOŁY

12.00 – 12.30 – GRILL

12.30 – ZAKOŃCZENIE  IMPREZY

- GR.  I KLASY I – III – CMENTARZ NR 183 (na cmentarzu parafialnym)

- GR. II KLASY IV – VI – CMENTARZ NR 181 (Dybkówka)

- GR. III KLASY VII – 3 GIM. – CMENTARZ NR 182 (koło P. Kucharzyka)

RECYTATORSKIE ZMAGANIA NASZYCH UCZENNIC - ŻABNO 2017

20171010 konkurs recytatorski zabno 2

10 października odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie eliminacje powiatowe  Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania” 2017. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy III gimnazjum: Zuzanna Krzyżak, Daria Zuchowicz, Klara Olszewska. Warto dodać, że uczestników było bardzo dużo, a poziom interpretacji tekstów - bardzo wysoki,  ale nasze dziewczyny świetnie sobie poradziły, pięknie recytując wiersze oraz fragmenty prozy. Włożyły w to wiele pracy i wysiłku, nie obyło się też bez stresu. Efektem ich konkursowych zmagań recytatorskich jest wyróżnienie, które zdobyła Zuzia Krzyżak. GRATULUJEMY

 

20171010 konkurs recytatorski zabno 4

WYCIECZKA DO ŁOWCZÓWKA I RAJD PIESZY DO „CHATY POD WAŁEM” W LICHWINIE

20171005 lowczowek

 Żeby tradycji stało się zadość, Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował wycieczkę do  Łowczówka. Z roku na rok uczestniczy w niej coraz więcej osób. Tym razem było 55 uczniów (z klas: IV, V, VI, VII, 2 i 3 gim.) oraz 3 nauczycieli: dyrektor szkoły- p. Grzegorz Kieroński, p. Barbara Konieczny oraz p. Marta Pawlik- Włudyka.

Do Łowczówka udaliśmy się, jak zwykle,  autobusem. Następnie przeszliśmy na cmentarz wojenny nr 171 - Łowczówek - zwany także Cmentarzem Legionistów Polskich w Łowczówku. Zapaliliśmy znicze na grobach legionistów, złożyliśmy kwiaty, później wspólnie pomodliliśmy się. Z kolei miała miejsce krótka lekcja historii wzbogacona wykładem pana Grzegorza Kierońskiego, który przybliżył nam przebieg bitwy pod Łowczówkiem oraz historię cmentarza.

Później pieszo przeszliśmy do Lichwina. Zatrzymaliśmy się w gospodarstwie agroturystycznym „Chata pod Wałem”. Tu spędziliśmy czas, jedząc  pyszne kiełbaski z grilla, grając w kręgle, huśtając się na huśtawkach lub w hamakach, grając w siatkówkę.

            Czas przeznaczony na rozrywkę szybko minął i trzeba było zbierać się do drogi. Trasę z Lichwina do Siemiechowa pokonaliśmy pieszo. Niestety, w drodze powrotnej towarzyszył nam deszcz, ale byliśmy na to przygotowani i zaopatrzeni w płaszcze przeciwdeszczowe oraz parasole. Szybko pokonaliśmy trasę Lichwin- Siemiechów. Zmęczeni, trochę przemoczeni, ale zadowoleni i „pogodni” duchem wróciliśmy do domów.

Mimo nie najlepszej pogody wycieczkę można zaliczyć do udanych. Złożyły się na to: dobre towarzystwo, piękne jesienne widoki, piękna lekcja historii. Ważne, że  choć na chwilę oderwaliśmy się od telefonów (z dostępem do Internetu, oczywiście) i zrobiliśmy coś dla zdrowia oraz kondycji, wspólnie spędziliśmy czas, rozmawiając oraz poznając się bliżej. 

DYSKOTEKI SZKOLNE

20170921 dyskoteki szkolne

Dnia 21 września w naszej szkole odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka zorganizowana z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. Wzięli w niej udział uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej oraz II- III gimnazjum. Były: „Kaczuszki”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”, „Mam chusteczkę haftowaną…”, hity z ostatnich lat, ale też przeboje trochę starsze. Najchętniej jednak uczniowie tańczyli „Belgijkę”. Wszyscy świetnie się bawili, wyjątkowo nikt nie podpierał ścian. Sprzyjały temu miła atmosfera oraz odpowiedni dobór piosenek.

Tak bardzo spodobała się uczniom pierwsza dyskoteka, że wyszli z inicjatywą, aby powtórzyć świetną zabawę tydzień później. Udało się! 27 września miała miejsce druga dyskoteka, którą przygotowała nowo wybrana przewodnicząca SU- Zuzanna Krzyżak, świetnie wywiązując się z tego zadania. Co ciekawe, przyszło jeszcze więcej osób. Znów była superzabawa, tylko trochę mało miejsca na „szaleństwa” taneczne. Z niecierpliwością czekamy na kolejną dyskotekę.

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W NASZEJ SZKOLE

20170929 dzien glosnego czytania

29 września obchodziliśmy w Polsce Dzień Głośnego Czytania. Święto zostało ustanowione w roku 2001 przez Polską Izbę Książki. W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła przyłączyła się do niniejszej akcji. Uczniowie mieli za zadanie przygotować fragment wybranego utworu i zaprezentować go koleżankom i kolegom z klasy, czytając go głośno. Przy okazji przeprowadzono Konkurs pięknego czytania. Wszyscy uczniowie  wywiązali się z tego zadania, jedni w większym stopniu, inni w mniejszym.  Zostali oni  zachęceni do kontynuowania akcji w domu. Wielu uczniów podjęło się tego zadania. Natomiast przedstawiciele SU postanowili poczytać głośno bajki naszym najmłodszym, czyli milusińskim z klasy I.

Dzień Głośnego Czytania ma na celu promowanie wartości, jakie wnoszą do naszego życia książki oraz uświadomienie, jak wiele pożytku przynosi człowiekowi czytanie, które, niestety, jest ostatnio wypierane przez inne czynności.

CZYTAJMY, BO WARTO!!!

WYBORY DO SU

20170925 wybory do su

25 września 2017 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018.

Swoją kandydaturę zgłosiło 3 uczniów. Wybory przeprowadzili: Jakub Koza, Mateusz Osysko oraz opiekunka SU- p. Marta Pawlik- Włudyka. Każdy uczeń oraz nauczyciel mógł oddać dwa głosy. Największą liczbę głosów zdobyła uczennica klasy III gimnazjum- Zuzanna Krzyżak i tym samym została przewodniczącą SU w bieżącym roku szkolnym. Zastępcą przewodniczącej jest Natalia Jucha - uczennica klasy II gimnazjum.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY OWOCNEJ PRACY

KOMUNIKAT

W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych otrzymają podręczniki szkolne w ramach dotacji rządowej.

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/2018

4 IX uroczystą Mszą Świętą i akademią rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Wszystkim uczniom życzymy zapału do pracy, owocnej nauki, samych piątek i szóstek, zaś nauczycielom - wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, satysfakcji z wykonywanej pracy i samych wzorowych uczniów.

POWODZENIA

katechizm bierzmowanych