Szkoła Podstawowa w Siemiechowie

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2 0 2 2 | 2 0 2 3

Liga Niezwykłych Umysłów

Jak zalogować się do systemu UONET+? – instrukcja dla ucznia i rodzica

20200911 instrukcja uonet plus

 Instrukcja w formacie PDF - plik 

 Instrucja zawierająca tylko opis słowny - poniżej 

Aby uczeń mógł logować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail.
Aby do systemu mógł logować się również rodzic ucznia, w kartotece ucznia muszą być wprowadzone jego dane, a w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail (inny niż adres ucznia).
Opcjonalnie może być wymagany również PESEL rodzica – zależy to od konfiguracji systemu przez jednostkę.
Dane ucznia i jego rodziców wprowadza do systemu sekretarz szkoły lub wychowawca klasy.

 

 

Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.

Zakładanie konta podczas pierwszego logowania do systemu
1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych, wprowadź adres strony startowej witryny systemu i naciśnij klawisz Enter.
Adres strony startowej witryny systemu przekazuje rodzicom i uczniom szkoła i jest to jedyne źródło pozyskania prawidłowego adresu witryny.
2. Na wyświetlonej stronie kliknij przycisk Zaloguj się.

Wyświetli się strona logowania do systemu.
3. W oknie logowania kliknij odnośnik Załóż konto.
4. W oknie Tworzenie konta wpisz swój adres e-mail (ten sam, który został wcześniej wprowadzony do bazy systemu ), zaznacz opcję Nie jestem robotem, a następnie kliknij przycisk Wyślij wiadomość. 


Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj polecane czynności (np. przepisz kod z obrazka) i kliknij przycisk Zweryfikuj.

Zadanie do wykonania możesz zmienić za pomocą ikony .
5. Zapoznaj się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie Podsumowanie operacji.

6. Zaloguj się do swojej poczty elektronicznej, odbierz wiadomość, przeczytaj ją i kliknij odnośnik do strony, na której będziesz mógł wprowadzić swoje hasło.
Jeśli wiadomości nie ma w głównym folderze skrzynki odbiorczej, przejrzyj inne jej foldery.

7. W oknie Aktywacja konta w polach Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło wprowadź swoje hasło, stosując się do podpowiadanych wymagań. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.

Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj polecane czynności i kliknij przycisk Zweryfikuj.
Wyświetli się strona Podsumowanie operacji z komunikatem o zmianie hasła.

8. Zamknij okno przeglądarki.


Logowanie do systemu UONET+
1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych i przejdź na stronę startową systemu UONET+.
2. Kliknij przycisk Zaloguj się
3. W oknie logowania wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.

Zostaniesz przekierowany na swoją stronę startową, która zawiera komplet informacji dedykowanych dla Ciebie. Ze strony startowej możesz przejść do Witryny ucznia i rodzica klikając przycisk Uczeń.

Jeśli jesteś rodzicem kilku uczniów uczęszczających do szkół, które obsługiwane są przez tą samą lokalizację systemu, i Twój adres e-mail został wpisany w kartotece każdego dziecka (jako adres rodzica), to z poziomu Witryny ucznia i rodzica możesz przeglądać informacje dotyczące każdego dziecka.

Przykład
Rodzic ma troje dzieci. Dzieci te uczęszczają do szkół obsługiwanych przez system UONET+ o następujących adresach:
Dziecko1 i Dziecko2 – https://uonetplus.vulcan.net.pl/widliszki1

Dziecko3 – https://uonetplus.vulcan.net.pl/widliszki2

Po zalogowaniu się do lokalizacji https://uonetplus.vulcan.net.pl/widliszki1 i uruchomieniu Witryny ucznia i rodzica rodzic będzie miał dostęp do danych Dziecka1 i Dziecka2. Wyboru dziecka dokonuje się za pomocą selektora Uczeń.
Po zalogowaniu się do lokalizacji https://uonetplus.vulcan.net.pl/widliszki2 i uruchomieniu Witryny ucznia i rodzica rodzic będzie miał dostęp tylko do danych Dziecka3.


Jeśli zapomnisz hasło, to na stronie logowania do systemu skorzystaj z odsyłacza Przywróć dostęp w celu utworzenia nowego hasła (konieczne jest wówczas przeprowadzenie podobnej procedury jak podczas zakładania konta).

20200914 edziennik vulcan

nowa era komputera

Podsumowanie sukcesów sportowych w SP w Siemiechowie

2022 9 miejsce w mistrzostwach Polski grawer l

 

LIST OD JULESA

20200909 Jules 5602 1000 l

katechizm bierzmowanych

plakat KV DLA DZIECI 500px l 

KORONAWIRUS

Infolinia Ministerstwa Zdrowia
- tel. 800 190 590 -

(czynna całodobowo).

 

Więcej informacji na stronach:

http://www.gov.pl/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

Plakaty:

Plakat KV DLA DZIECI - PDF

KV plakat A3 DRUK - PDF

KV plakat A3 DRUK 500px l