SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2018/2019

Liga Niezwykłych Umysłów

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników dla uczniów Gimnazjum
pdfUczniowie klas I-II
otrzymują podręczniki
z dotacji MEN

katechizm bierzmowanych