Szkoła Podstawowa w Siemiechowie

rok szkolny i katechetyczny 2021/2022

Liga Niezwykłych Umysłów

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Oryginały dokumentów należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub uzupełnione, podpisane i zeskanowane przesłać pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 251 / 2021 WÓJTA GMINY GROMNIK z dnia 21 stycznia 2021 roku 
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gromnik 

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 252 /2021 WÓJTA GMINY GROMNIK z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej, wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, wzoru zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły podstawowej

 

Zgłoszenie do klasy I publicznej szkoły podstawowej

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązujące  w postępowaniu rekrutacyjnym doklas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły podstawowej

 

PROMOCJA - PIECE NA PALIWA STAŁE

W dniu 16 stycznia 2018 r., Gmina Gromnik zawarła umowę o przyznaniu pomocy

nr:  RPMP.04.04.03-12-0115/17 -01 na realizację operacji:

 „Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na paliwa stałe w 50 gospodarstwach domowych w gminie Gromnik”.

Kwota pomocy: 311 100,99 zł /słownie: trzysta jedenaście tysięcy sto złotych,99/100/. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oś 4: Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe).

 

W ramach kampanii promocyjno-informacyjnej zamieszcza się prezentację na temat powyższego projektu:

https://youtu.be/8nzdawZ6Jas

PROMOCJA - PIECE GAZOWE

W dniu 30 października 2017 r., Gmina Gromnik zawarła umowę o przyznaniu pomocy

nr:  RPMP.04.04.02-12-0114/17 -03 na realizację operacji:

 „Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na gazowe kondensacyjne w 60 gospodarstwach domowych w gminie Gromnik”.

Kwota pomocy: 477 049,12 zł /słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych,12/100/. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oś 4: Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji

 

W ramach kampanii promocyjno-informacyjnej zamieszcza się prezentację na temat powyższego projektu:

https://youtu.be/H5-8tW-VO7E 

Jak zalogować się do systemu UONET+? – instrukcja dla ucznia i rodzica

20200911 instrukcja uonet plus

 Instrukcja w formacie PDF - plik 

 Instrucja zawierająca tylko opis słowny - poniżej 

Aby uczeń mógł logować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail.
Aby do systemu mógł logować się również rodzic ucznia, w kartotece ucznia muszą być wprowadzone jego dane, a w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail (inny niż adres ucznia).
Opcjonalnie może być wymagany również PESEL rodzica – zależy to od konfiguracji systemu przez jednostkę.
Dane ucznia i jego rodziców wprowadza do systemu sekretarz szkoły lub wychowawca klasy.

 

Czytaj więcej...

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO

 

  1. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
  2. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – realizacja obowiązku szkolnego
  3. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  4. Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu
  5. Klauzula informacyjna dla kontrahentów
  6. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  7. Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

 

 

Czytaj więcej...

INFORMACJA NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

epapierosy l

Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Warszawa, 7 października 2019 r.

Co to są e-papierosy?
Jak działają e-papierosy?
Co znajduje się w aerozolu z e-papierosa?
Co to jest JUUL?
Problem używania e-papierosów
Jakie jest ryzyko zdrowotne związane z używaniem e-papierosów?
Co zrobić, aby uchronić dzieci przed używaniem e-papierosów?

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.
Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

 

 

Czytaj więcej...

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

SIEMIECHÓW 419, 33-181 SIEMIECHÓW
TEL. 14 650 42 32

E-MAIL Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW   SP.SIEMIECHOW.PL


Dojazd wg google | wg targeo

Czytaj więcej...

O nas

„... Od początku parafii w Siemiechowie była szkoła parafialna, która mieściła się obok plebani w osobnym budynku. Nauka trwała od św. Michała do św. Wojciecha. Uczono czytać, rachować i religii. Gdy budynek groził zawaleniem, na wniosek ks. Olesieka - proboszcza, przystąpiono do budowy nowej szkoły. Proboszcz wydzielił parcelę z gruntu plebańskiego. Kolator Tomasz Nalepa dał na budowę materiał, parafianie zaś pieniądze na opłacenie robót.

W 1853 roku 6 XII poświęcono uroczyście nową szkołę ....

(wg. kroniki parafialnej)

Czytaj więcej...

Dyrekcja

 

 

 Pan Grzegorz Kieroński jest dyrektorem Szkoły Podstawowej w Siemiechowie od roku 2017.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemiechowie
- mgr Grzegorz Kieroński

Rada Rodziców

Czym jest rada rodziców?

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły.
Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

  • z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim,

  • z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne,

  • z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.

RR w sieci

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Jak założyć RR, Prawa rodziców

Kuratorium Małopolskie

Regulamin RR przy ZS w Siemiechowie

 

 

Komunikaty

Terminy dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym PPP

Plan dyżurów otwartych dla Rodziców

Harmonogram zebrań dla Rodziców

 

Czytaj więcej...

Szkolna Kasa Oszczędności

Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) to system oszczędzania, w ramach którego uczniowie gromadzą pieniądze na specjalnych książeczkach, prowadzony przez PKO Bank Polski i niektóre banki spółdzielcze. Interesy uczniów wobec Banku reprezentuje nauczyciel - opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności. SKO, to zgodnie z prawem bankowym, jedyna możliwa w Polsce forma oszczędzania dla dzieci poniżej 13 roku życia. System Szkolnych Kas Oszczędności różni się od bankowego tym, że do zgromadzonych przez uczniów kwot nie są doliczane odsetki.

Czytaj więcej...

20200914 edziennik vulcan

nowa era komputera

LIST OD JULESA

20200909 Jules 5602 1000 l

katechizm bierzmowanych

plakat KV DLA DZIECI 500px l 

KORONAWIRUS

Infolinia Ministerstwa Zdrowia
- tel. 800 190 590 -

(czynna całodobowo).

 

Więcej informacji na stronach:

http://www.gov.pl/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

Plakaty:

Plakat KV DLA DZIECI - PDF

KV plakat A3 DRUK - PDF

KV plakat A3 DRUK 500px l