Szkoła Podstawowa w Siemiechowie

rok szkolny i katechetyczny 2021/2022

Liga Niezwykłych Umysłów

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemiechowie informuje, że zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 będą odbywać się w okresie od dnia 7.02.2022r. do dnia 4.03.2022r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00-15.00

Dokumenty niezbędne do rekrutacji można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Dyrektor szkoły Grzegorz Kieroński

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- Terminy postępowania rekrutacyjnego

- Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej

- Zgłoszenie do klasy I publicznej szkoły podstawowej

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Oryginały dokumentów należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub uzupełnione, podpisane i zeskanowane przesłać pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 251 / 2021 WÓJTA GMINY GROMNIK z dnia 21 stycznia 2021 roku 
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gromnik 

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 252 /2021 WÓJTA GMINY GROMNIK z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej, wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, wzoru zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły podstawowej

 

Zgłoszenie do klasy I publicznej szkoły podstawowej

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązujące  w postępowaniu rekrutacyjnym doklas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły podstawowej

 

PROMOCJA - PIECE NA PALIWA STAŁE

W dniu 16 stycznia 2018 r., Gmina Gromnik zawarła umowę o przyznaniu pomocy

nr:  RPMP.04.04.03-12-0115/17 -01 na realizację operacji:

 „Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na paliwa stałe w 50 gospodarstwach domowych w gminie Gromnik”.

Kwota pomocy: 311 100,99 zł /słownie: trzysta jedenaście tysięcy sto złotych,99/100/. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oś 4: Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe).

 

W ramach kampanii promocyjno-informacyjnej zamieszcza się prezentację na temat powyższego projektu:

https://youtu.be/8nzdawZ6Jas

PROMOCJA - PIECE GAZOWE

W dniu 30 października 2017 r., Gmina Gromnik zawarła umowę o przyznaniu pomocy

nr:  RPMP.04.04.02-12-0114/17 -03 na realizację operacji:

 „Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na gazowe kondensacyjne w 60 gospodarstwach domowych w gminie Gromnik”.

Kwota pomocy: 477 049,12 zł /słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych,12/100/. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oś 4: Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji

 

W ramach kampanii promocyjno-informacyjnej zamieszcza się prezentację na temat powyższego projektu:

https://youtu.be/H5-8tW-VO7E 

Jak zalogować się do systemu UONET+? – instrukcja dla ucznia i rodzica

20200911 instrukcja uonet plus

 Instrukcja w formacie PDF - plik 

 Instrucja zawierająca tylko opis słowny - poniżej 

Aby uczeń mógł logować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail.
Aby do systemu mógł logować się również rodzic ucznia, w kartotece ucznia muszą być wprowadzone jego dane, a w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail (inny niż adres ucznia).
Opcjonalnie może być wymagany również PESEL rodzica – zależy to od konfiguracji systemu przez jednostkę.
Dane ucznia i jego rodziców wprowadza do systemu sekretarz szkoły lub wychowawca klasy.

 

Czytaj więcej...

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO

 

  1. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
  2. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – realizacja obowiązku szkolnego
  3. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  4. Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu
  5. Klauzula informacyjna dla kontrahentów
  6. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  7. Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

 

 

Czytaj więcej...

INFORMACJA NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

epapierosy l

Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Warszawa, 7 października 2019 r.

Co to są e-papierosy?
Jak działają e-papierosy?
Co znajduje się w aerozolu z e-papierosa?
Co to jest JUUL?
Problem używania e-papierosów
Jakie jest ryzyko zdrowotne związane z używaniem e-papierosów?
Co zrobić, aby uchronić dzieci przed używaniem e-papierosów?

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.
Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

 

 

Czytaj więcej...

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

SIEMIECHÓW 419, 33-181 SIEMIECHÓW
TEL. 14 650 42 32

E-MAIL Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW   SP.SIEMIECHOW.PL


Dojazd wg google | wg targeo

Czytaj więcej...

O nas

„... Od początku parafii w Siemiechowie była szkoła parafialna, która mieściła się obok plebani w osobnym budynku. Nauka trwała od św. Michała do św. Wojciecha. Uczono czytać, rachować i religii. Gdy budynek groził zawaleniem, na wniosek ks. Olesieka - proboszcza, przystąpiono do budowy nowej szkoły. Proboszcz wydzielił parcelę z gruntu plebańskiego. Kolator Tomasz Nalepa dał na budowę materiał, parafianie zaś pieniądze na opłacenie robót.

W 1853 roku 6 XII poświęcono uroczyście nową szkołę ....

(wg. kroniki parafialnej)

Czytaj więcej...

Dyrekcja

 

 

 Pan Grzegorz Kieroński jest dyrektorem Szkoły Podstawowej w Siemiechowie od roku 2017.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemiechowie
- mgr Grzegorz Kieroński

Rada Rodziców

Czym jest rada rodziców?

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły.
Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

  • z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim,

  • z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne,

  • z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.

RR w sieci

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Jak założyć RR, Prawa rodziców

Kuratorium Małopolskie

Regulamin RR przy ZS w Siemiechowie

 

 

20200914 edziennik vulcan

nowa era komputera

LIST OD JULESA

20200909 Jules 5602 1000 l

katechizm bierzmowanych

plakat KV DLA DZIECI 500px l 

KORONAWIRUS

Infolinia Ministerstwa Zdrowia
- tel. 800 190 590 -

(czynna całodobowo).

 

Więcej informacji na stronach:

http://www.gov.pl/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

Plakaty:

Plakat KV DLA DZIECI - PDF

KV plakat A3 DRUK - PDF

KV plakat A3 DRUK 500px l