Szkoła Podstawowa w Siemiechowie

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2 0 2 2 | 2 0 2 3

Liga Niezwykłych Umysłów

Byliśmy w kinie. „Orlęta. Grodno '39”

19 września br. liczna grupa uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Siemiechowie pod opieką P. Jadwigi Gawełczyk, P. Marty Pawlik – Włudyki i P. Anety Knapik miała możliwość obejrzenia filmu pt. „Orlęta. Grodno '39” w kinie „Promień” w Tuchowie.

Grodno to miasto na wschodnim pograniczu przedwojennej Polski. We wrześniu 1939 roku rozpoczyna heroiczną i beznadziejną walkę z Sowietami. Nie mając dużych sił zbrojnych obrona opiera się głównie na ludności cywilnej, młodzieży i dzieciach, które bohatersko bronią miasta, stając się ofiarami niezwykłego okrucieństwa okupantów. Film przemawia do widza intensywnością akcji, sugestywnymi scenami walki, niejednokrotnie brutalnymi obrazami, a z drugiej strony ukazuje realia życia codziennego, walkę o byt, o ideały, o pierwsze miłości.

Wrzesień 1939 roku to był trudny czas, jednak ukazanie zbrodniczej napaści ZSRR na Polskę oczami dwunastolatka ma niemal wstrząsający charakter. Młodość ma swoje prawa a dorastanie to naturalny proces, jednak w obliczu wojny, zbrodni i bestialstwa, tracą na znaczeniu, ważne jest tu i teraz…. bo jutra może nie być. J.Gawełczyk

Wykaz podręczników, ćwiczeń oraz programów nauczania na rok szkolny 2022/2023

Wykaz podręczników -

Wykaz ćwiczeń -

Wykaz podręczników szkolnych, ćwiczeń oraz programów nauczania przeznaczonych do kształcenia ogólnego

 w roku szkolnym 2022/ 2023 w Szkole Podstawowej w Siemiechowie

Załącznik nr  1 do Uchwały nr  19/2021/2022

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Siemiechowie z dnia 14.06.2022r.

 

 pdf

 Wykazy do pobrania - wszystkie razem (.zip) 

 

 

 

Wykaz podręczników szkolnych

Wykaz ćwiczeń

Zestaw programów nauczania

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemiechowie informuje, że zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 będą odbywać się w okresie od dnia 7.02.2022r. do dnia 4.03.2022r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00-15.00

Dokumenty niezbędne do rekrutacji można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Dyrektor szkoły Grzegorz Kieroński

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- Terminy postępowania rekrutacyjnego

- Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej

- Zgłoszenie do klasy I publicznej szkoły podstawowej

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Oryginały dokumentów należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub uzupełnione, podpisane i zeskanowane przesłać pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 251 / 2021 WÓJTA GMINY GROMNIK z dnia 21 stycznia 2021 roku 
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gromnik 

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 252 /2021 WÓJTA GMINY GROMNIK z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej, wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, wzoru zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły podstawowej

 

Zgłoszenie do klasy I publicznej szkoły podstawowej

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązujące  w postępowaniu rekrutacyjnym doklas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły podstawowej

 

PROMOCJA - PIECE NA PALIWA STAŁE

W dniu 16 stycznia 2018 r., Gmina Gromnik zawarła umowę o przyznaniu pomocy

nr:  RPMP.04.04.03-12-0115/17 -01 na realizację operacji:

 „Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na paliwa stałe w 50 gospodarstwach domowych w gminie Gromnik”.

Kwota pomocy: 311 100,99 zł /słownie: trzysta jedenaście tysięcy sto złotych,99/100/. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oś 4: Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe).

 

W ramach kampanii promocyjno-informacyjnej zamieszcza się prezentację na temat powyższego projektu:

https://youtu.be/8nzdawZ6Jas

PROMOCJA - PIECE GAZOWE

W dniu 30 października 2017 r., Gmina Gromnik zawarła umowę o przyznaniu pomocy

nr:  RPMP.04.04.02-12-0114/17 -03 na realizację operacji:

 „Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na gazowe kondensacyjne w 60 gospodarstwach domowych w gminie Gromnik”.

Kwota pomocy: 477 049,12 zł /słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych,12/100/. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oś 4: Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji

 

W ramach kampanii promocyjno-informacyjnej zamieszcza się prezentację na temat powyższego projektu:

https://youtu.be/H5-8tW-VO7E 

Jak zalogować się do systemu UONET+? – instrukcja dla ucznia i rodzica

20200911 instrukcja uonet plus

 Instrukcja w formacie PDF - plik 

 Instrucja zawierająca tylko opis słowny - poniżej 

Aby uczeń mógł logować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail.
Aby do systemu mógł logować się również rodzic ucznia, w kartotece ucznia muszą być wprowadzone jego dane, a w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail (inny niż adres ucznia).
Opcjonalnie może być wymagany również PESEL rodzica – zależy to od konfiguracji systemu przez jednostkę.
Dane ucznia i jego rodziców wprowadza do systemu sekretarz szkoły lub wychowawca klasy.

 

Czytaj więcej...

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO

 

  1. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
  2. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – realizacja obowiązku szkolnego
  3. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  4. Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu
  5. Klauzula informacyjna dla kontrahentów
  6. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  7. Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

 

 

Czytaj więcej...

INFORMACJA NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

epapierosy l

Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Warszawa, 7 października 2019 r.

Co to są e-papierosy?
Jak działają e-papierosy?
Co znajduje się w aerozolu z e-papierosa?
Co to jest JUUL?
Problem używania e-papierosów
Jakie jest ryzyko zdrowotne związane z używaniem e-papierosów?
Co zrobić, aby uchronić dzieci przed używaniem e-papierosów?

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.
Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

 

 

Czytaj więcej...

Kontakt

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIECHOWIE

Z dniem 1 września 2022r. Szkoła Podstawowa w Siemiechowie wskutek przekształcenia stała się Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Publiczne w Siemiechowie.

 

Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Siemiechów 519

Adres do korespondencji: 33-181 Siemiechów 519

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: mgr Grzegorz Kieroński

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: mgr Grażyna Łazarek

 

Numery telefonów:

Szkoła Podstawowa: 14 65 04 232

Przedszkole Publiczne: 14 65 04 233

 

 

Adresy e-mail:

Szkoła Podstawowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole Publiczne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

O nas

„... Od początku parafii w Siemiechowie była szkoła parafialna, która mieściła się obok plebani w osobnym budynku. Nauka trwała od św. Michała do św. Wojciecha. Uczono czytać, rachować i religii. Gdy budynek groził zawaleniem, na wniosek ks. Olesieka - proboszcza, przystąpiono do budowy nowej szkoły. Proboszcz wydzielił parcelę z gruntu plebańskiego. Kolator Tomasz Nalepa dał na budowę materiał, parafianie zaś pieniądze na opłacenie robót.

W 1853 roku 6 XII poświęcono uroczyście nową szkołę ....

(wg. kroniki parafialnej)

Czytaj więcej...

20200914 edziennik vulcan

nowa era komputera

Podsumowanie sukcesów sportowych w SP w Siemiechowie

2022 9 miejsce w mistrzostwach Polski grawer l

 

LIST OD JULESA

20200909 Jules 5602 1000 l

katechizm bierzmowanych

plakat KV DLA DZIECI 500px l 

KORONAWIRUS

Infolinia Ministerstwa Zdrowia
- tel. 800 190 590 -

(czynna całodobowo).

 

Więcej informacji na stronach:

http://www.gov.pl/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

Plakaty:

Plakat KV DLA DZIECI - PDF

KV plakat A3 DRUK - PDF

KV plakat A3 DRUK 500px l