Szkoła Podstawowa w Siemiechowie

rok szkolny i katechetyczny 2021/2022

Liga Niezwykłych Umysłów

O nas

„... Od początku parafii w Siemiechowie była szkoła parafialna, która mieściła się obok plebani w osobnym budynku. Nauka trwała od św. Michała do św. Wojciecha. Uczono czytać, rachować i religii. Gdy budynek groził zawaleniem, na wniosek ks. Olesieka - proboszcza, przystąpiono do budowy nowej szkoły. Proboszcz wydzielił parcelę z gruntu plebańskiego. Kolator Tomasz Nalepa dał na budowę materiał, parafianie zaś pieniądze na opłacenie robót.

W 1853 roku 6 XII poświęcono uroczyście nową szkołę ....

(wg. kroniki parafialnej)

 

Ten budynek przetrwał do dziś, jakkolwiek poddawany był wielu remontom, przeróbkom, które uczyniły obecnie „naszą szkołę” małym, prywatnym domem.

W 1897 roku siostry Serafitki (Zgromadzenie Sióstr Serafitek) przejęły prowadzenie szkoły ludowej w Siemiechowie na mocy umowy z Rada Szkolną Krajową z dnia 5 X 1897 r. Szkołę tę prowadziły siostry do 1901 roku. Z bliżej nie znanych powodów i trudności z Powiatową Radą Szkolną w Tarnowie siostry zostały odwołane z Siemiechowa do Oświęcimia.

W czasie I wojny światowej w szkole odbywały się lekcje. W szkole uczył Bartosz Michał i Bartoszowa, jego żona a zarazem siostra księdza Ligaszewskiego.

Również podczas okupacji odbywała się w szkole nauka, jakkolwiek nieregularnie. Szkoła była często zajmowana przez wojsko, a również brak opłat spowodował jej zamknięcie, co negatywnie wpływało na wychowanie młodzieży, która ponadto cierpiała na brak odzieży i książek.

„... Okupant zakazał zaraz na początku oddać lub zniszczyć książki, dając w zamian brukowy „Ster”, czasopismo dla młodzieży szkolnej, redagowane przez nielicznych kolaborantów polskich. Kierownikiem szkoły podczas okupacji był Kosiba Stefan rodem z Tarnowa. Niektórzy nauczyciele prowadzili tajne nauczanie, przygotowując w ten sposób młodzież do kształcenia się w gimnazjum i liceum w Tarnowie. Po opuszczeniu Siemiechowa przez Kosibę, kierownikiem został mianowany Bryjak ...” (cyt. z kroniki parafialnej).

W okresie powojennym, szczególnie w latach 1945-1953, wielokrotnie zmieniano kierownictwo szkoły, skład grona pedagogicznego.

Od 1951r. do 1963r. kierownikiem był p. Frysztak Piotr, następnie Maślak Józef (1963-1965), Wołoszyn Józef (1965-1966), Górski Tadeusz (1966-1986).

1 września 1986 roku młodzież rozpoczęła naukę pod kierownictwem nowego dyrektora mgra Józefa Marszałka, który pełni tą funkcję nadal.

 

W szkole odbywa się wiele zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych itp., osiągają sukcesy.

Od wielu lat organizowane są tradycyjne spotkania i uroczystości świąteczne. Biorą w niej udział zarówno uczniowie, jak i rodzice. Szczególną popularnością cieszą się szkolne WIGILIE, DZIEŃ BABCI I DZIADKA, DZIEŃ MATKI, DZIEŃ DZIECKA, a także spotkania z wybitnymi twórcami kultury pochodzącymi z Siemiechowa.

Młodzież szkolna aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego (udział uczniów w orkiestrze strażackiej, współudział w przygotowaniu rodzinnych pikników, wigilii jasełek lokalnych, wiejskich i gminnych dożynek, obchodach dnia strażaka itp.).

 Szkoła organizuje ponadto szereg wycieczek krajoznawczo-turystycznych, imprez sportowych i rekreacyjnych, wyjazdów do kina, teatru, a także wielu imprez kulturalnych na terenie szkoły.

Uczniowie wydają także swoją gazetkę szkolną - "GŁOS GIMNAZJALISTY".

 

Za szczególne osiągnięcia – tak szkoły, jak i lokalnej społeczności – uznać należy rozpoczęcie w 2000 roku budowy nowej szkoły podstawowej oraz gimnazjum z salą gimnastyczną i pełnym zapleczem socjalnym. Jej ukończenie ziści marzenia wielu pokoleń Siemiechowian o nowej, pięknej szkole, w pełni doposażonej, która zastąpiłaby starą, ciasną, ale jakże miłą i przyjemną dotychczasową szkołę.

A nowa szkoła /PROJEKT/ wygląda imponująco.

20200914 edziennik vulcan

nowa era komputera

LIST OD JULESA

20200909 Jules 5602 1000 l

katechizm bierzmowanych

plakat KV DLA DZIECI 500px l 

KORONAWIRUS

Infolinia Ministerstwa Zdrowia
- tel. 800 190 590 -

(czynna całodobowo).

 

Więcej informacji na stronach:

http://www.gov.pl/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

Plakaty:

Plakat KV DLA DZIECI - PDF

KV plakat A3 DRUK - PDF

KV plakat A3 DRUK 500px l