SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2019/2020

Liga Niezwykłych Umysłów

Rada Rodziców

Czym jest rada rodziców?

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły.
Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

  • z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim,

  • z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne,

  • z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.

RR w sieci

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Jak założyć RR, Prawa rodziców

Kuratorium Małopolskie

Regulamin RR przy ZS w Siemiechowie

 

 

nowa era komputera

katechizm bierzmowanych