SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2018/2019

Liga Niezwykłych Umysłów

Polski Czerwony Krzyż

Jednym ze statutowylogo pckch zadań Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) jest działalność w środowisku dziecięco - młodzieżowym. Dlatego też Szkolne Koło PCK daje możliwość pierwszego kontaktu dzieci i młodzieży ze Stowarzyszeniem PCK. Szkolne Koło PCK realizuje różnego rodzaju zadania m.in.: uwrażliwianie na poszanowanie godności drugiego człowieka, na ludzką krzywdę, cierpienie, poznawanie wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, pierwszej pomocy.

Uczestnicząc m.in. w akcji zbierania zakrętek z butelek nasi koledzy pomagają osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Przygotowują gazetki, biorą udział w konkursach. Opiekunem koła jest mgr Ewa Dydyk.

nowa era komputera

Rekrutacja 2019/2020

katechizm bierzmowanych