Szkoła Podstawowa w Siemiechowie

rok szkolny i katechetyczny 2021/2022

Liga Niezwykłych Umysłów

Komunikaty

Terminy dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym PPP

Plan dyżurów otwartych dla Rodziców

Harmonogram zebrań dla Rodziców

 

Czytaj więcej...

Szkolna Kasa Oszczędności

Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) to system oszczędzania, w ramach którego uczniowie gromadzą pieniądze na specjalnych książeczkach, prowadzony przez PKO Bank Polski i niektóre banki spółdzielcze. Interesy uczniów wobec Banku reprezentuje nauczyciel - opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności. SKO, to zgodnie z prawem bankowym, jedyna możliwa w Polsce forma oszczędzania dla dzieci poniżej 13 roku życia. System Szkolnych Kas Oszczędności różni się od bankowego tym, że do zgromadzonych przez uczniów kwot nie są doliczane odsetki.

Czytaj więcej...

Polski Czerwony Krzyż

Jednym ze statutowylogo pckch zadań Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) jest działalność w środowisku dziecięco - młodzieżowym. Dlatego też Szkolne Koło PCK daje możliwość pierwszego kontaktu dzieci i młodzieży ze Stowarzyszeniem PCK. Szkolne Koło PCK realizuje różnego rodzaju zadania m.in.: uwrażliwianie na poszanowanie godności drugiego człowieka, na ludzką krzywdę, cierpienie, poznawanie wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, pierwszej pomocy.

Czytaj więcej...

Szkoła w ruchu

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Akcja ta ma na celu zachęcenie uczniów do aktywnego uczestniczenia we wszystkich proponowanych zajęciach ruchowych. Podejmujemy działania na rzecz aktywności fizycznej w obszarze: wychowanie fizyczne - zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej, alternatywne zajęcia edukacyjne, edukacja zdrowotna oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Czytaj więcej...

20200914 edziennik vulcan

nowa era komputera

LIST OD JULESA

20200909 Jules 5602 1000 l

katechizm bierzmowanych

plakat KV DLA DZIECI 500px l 

KORONAWIRUS

Infolinia Ministerstwa Zdrowia
- tel. 800 190 590 -

(czynna całodobowo).

 

Więcej informacji na stronach:

http://www.gov.pl/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

Plakaty:

Plakat KV DLA DZIECI - PDF

KV plakat A3 DRUK - PDF

KV plakat A3 DRUK 500px l