SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2018/2019

Liga Niezwykłych Umysłów

Konkurs informatyczny

Zapraszamy uczniów gimnazjum do udziału w konkursie informatycznym.

W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.

 

Eliminacje konkursowe będą przeprowadzane w następującej formie:

- etap szkolny - część pisemna oraz rozwiązywanie zadań praktycznych przy użyciu

komputera,

- etap rejonowy - w formie pisemnej,

- etap wojewódzki - rozwiązywanie zadań praktycznych przy użyciu komputera.

 

Tematyka konkursu:

1) zastosowania arkusza kalkulacyjnego,

2) algorytmiki i programowania w języku LOGO,

3) tworzenia stron WWW w języku HTML,

4) ogólnej wiedzy na temat komputerów i informatyki.

 

Etap szkolny 12 października 2011 roku.

nowa era komputera

Rekrutacja 2019/2020

katechizm bierzmowanych