SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2018/2019

Liga Niezwykłych Umysłów

Konkurs recytatorski

25 X br. dwie nasze gimnazjalistki- Paulina Szarkowicz i Eliza Grzyb- wzięły udział w II Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły, który odbył się w Bazylice Mniejszej Nawiedzenia NMP i św. Stanisława BM w Tuchowie. Nasze uczennice stanęły na wysokości zadania. Włożyły wiele wysiłku w przygotowanie się do niniejszego konkursu i pięknie zaprezentowały wybrane wiersze papieża Jana Pawła II.

Na uwagę zasługuje fakt, że Paulina zdobyła wyróżnienie. To dla nas wielka radość, bo konkurencja była duża.

Serdecznie dziękujemy uczennicom za godne reprezentowanie naszej szkoły w konkursie i gratulujemy

nowa era komputera

Rekrutacja 2019/2020

katechizm bierzmowanych