SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2018/2019

Liga Niezwykłych Umysłów

Próbny egzamin gimnazjalny 2012 z CKE

7 grudnia po raz pierwszy uczniowie klasy trzeciej gimnazjum zmierzą się z próbnym egzaminem gimnazjalnym przygotowanym według nowych reguł.

Badanie odbędzie się w dniach 7, 8 i 9 grudnia 2011 roku i będzie polegało na rozwiązaniu zadań z poszczególnych arkuszy w warunkach zbliżonych do egzaminacyjnych, z uwzględnieniem:

przeprowadzenia poszczególnych części badania diagnostycznego w ciągu trzech kolejnych dni według następującego harmonogramu:

7 grudnia – część humanistyczna:

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, godz. 9.00 (czas trwania 60 minut)

- z zakresu języka polskiego, godz. 10.45 (czas trwania 90 minut)

8 grudnia – część matematyczno-przyrodnicza

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych, godz. 9.00 (czas trwania 60 minut)

- z zakresu matematyki, godz. 10.45 (czas trwania 90 minut)

9 grudnia – część z języka obcego nowożytnego

- na poziomie podstawowym, godz. 9.00 (czas trwania 60 minut)

- na poziomie rozszerzonym, godz. 10.45 (czas trwania 60 minut)

nowa era komputera

Rekrutacja 2019/2020

katechizm bierzmowanych