Szkoła Podstawowa w Siemiechowie

rok szkolny i katechetyczny 2021/2022

Liga Niezwykłych Umysłów

Prezentacja projektu gimnazjalnego

20 XII odbyła się w naszej szkole uroczysta prezentacja projektu gimnazjalnego pt. „Jakie są tradycje bożonarodzeniowe w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej”? Cele tego projektu przedstawiają się następująco:

- zapoznanie z tradycjami świąt Bożego Narodzenia w Polsce,

- pogłębienie wiedzy na temat tradycji polskich,

- przygotowanie przedstawienia jasełkowego,

- kształtowanie umiejętności współpracy między uczniami, twórczego myślenia,

- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, odpowiedzialności za pracę całej grupy,

- rozwój talentów i umiejętności (plastycznych, aktorskich, muzycznych…)

-wzbudzanie szacunku wobec wiary.

            Klasa II gimnazjum została podzielona na 5 grup, każda z grup przygotowała szereg zadań, m.in.: opracowanie prezentacji multimedialnej na temat tradycji bożonarodzeniowych w Polsce; wykonanie szopki bożonarodzeniowej; zrealizowanie własnej wersji odcinka programu „Europa da się lubić” (poznanie zwyczajów bożonarodzeniowych w różnych krajach europejskich, takich jak Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy i Niemcy, wykonanie deserów rodem z wyżej wymienionych krajów); zorganizowanie kiermaszu ozdób świątecznych (przekazanie zebranych pieniędzy na rzecz dzieci z Domu Dziecka nr 2 w Tarnowie); opracowanie historii drzewka bożonarodzeniowego; przystrojenie drzewka, nakręcenie filmu o bitwie pod Łowczówkiem (m.in. o tym, jak spędzili Wigilię żołnierze pod Łowczówkiem w 1914r.); przeprowadzenie konkursu o Bożym Narodzeniu w Polsce i wybranych krajach europejskich, przygotowanie elementów scenografii i kostiumów, dobór repertuaru będącego oprawą muzyczną prezentacji...

Podczas publicznej prezentacji, którą uświetnili Wójt gminy Gromnik Pan mgr Bogdan Stasz, przewodniczący Rady Gminy Gromnik Pan Zdzisław Maniak, radni Gminy Gromnik: Pan Bronisław Kucharzyk i Pan Andrzej Grzyb oraz Pan Dyrektor szkoły mgr Józef Marszałek, Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie, przedstawiliśmy tylko niektóre efekty naszej pracy, m. in. jasełka w wykonaniu klasy II gimnazjum. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z niniejszej uroczystości.

Podczas realizacji projektu uczniowie twórczo współpracowali ze sobą. Korzystali z różnych źródeł informacji. Aktywnie uczestniczyli w cyklu spotkań poświęconych tradycjom Świąt Bożego Narodzenia. Podczas spotkań poświęconych na realizację projektu uczniowie wymieniali się między sobą informacjami, spostrzeżeniami na temat zwyczajów i tradycji obchodzonych w ich domach dawniej i jakie zachowały się do dzisiaj. Projekt edukacyjny przyniósł założony efekt. Cele zostały zrealizowane, a uczniowie pracowali metodą, która sprawia wrażenie zabawy, trochę rywalizacji w poszukiwaniu na własną rękę ciekawych wiadomości.

Uczniowie realizujący projekt byli dumni z efektów swojej pracy. Wysoko ocenili swoje zaangażowanie, pomysłowość, współpracę z innymi członkami grupy, zrealizowanie przydzielonych zadań, jak również zawartość merytoryczną oraz stronę estetyczną prezentacji. Stwierdzili, że wiele się nauczyli. Warte podkreślenia jest to, że niektórzy z nich po raz pierwszy wystąpili przed publicznością. Wiązało się to ze stresem i tremą, ale- jak stwierdzili- warto było.

Nad realizacją projektu czuwały następujące osoby: koordynator projektu- mgr Magdalena Słowik, opiekunowie grup: mgr Iwona Wiśniowska, mgr Małgorzata Majka, mgr Ewa Dydyk, mgr Elżbieta Kwaśna i mgr Marta Pawlik- Włudyka.

20200914 edziennik vulcan

nowa era komputera

LIST OD JULESA

20200909 Jules 5602 1000 l

katechizm bierzmowanych

plakat KV DLA DZIECI 500px l 

KORONAWIRUS

Infolinia Ministerstwa Zdrowia
- tel. 800 190 590 -

(czynna całodobowo).

 

Więcej informacji na stronach:

http://www.gov.pl/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

Plakaty:

Plakat KV DLA DZIECI - PDF

KV plakat A3 DRUK - PDF

KV plakat A3 DRUK 500px l