SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2018/2019

Liga Niezwykłych Umysłów

Warsztaty dla rodziców

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci z wadą wzroku oraz ze specyficznymi trudnościami związanymi z czytaniem i pisaniem na bezpłatne warsztaty informacyjne w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie Filia w Tuchowie. Spotkanie odbędzie się w budynku Poradni przy ulicy Wróblewskiego 1 w Tuchowie dnia 13 listopada 2013r. o godzinie 15.00. Podczas wspólnej rozmowy zaprezentujemy problemy towarzyszące dzieciom z zaburzeniami widzenia i omówimy ćwiczenia wspierające rozwój tych dzieci.

Planowany przebieg spotkania:

- Charakterystyka wad wzroku - objawy, diagnostyka, leczenie. Izabela Michalik - Domańska ortoptystka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM OKA w Tuchowie

-Dlaczego niektóre widzące dzieci spostrzegają otaczający je świat inaczej niż ich rówieśnicy?

Barbara Romanowska neurologopeda PPPP w Tarnowie Filia Tuchów.

- Psychologiczna sylwetka dziecka słabowidzącego.

Dorota Wantuch psycholog PPPP w Tarnowie Filia Tuchów.

- wymiana własnych doświadczeń związanych z omawianą tematyką

- odpowiedzi na pytania rodziców i opiekunów

- indywidualne konsultacje.

Zainteresowane osoby prosimy o zarejestrowanie się w sekretariacie PPPP Tarnów Filia Tuchów osobiście lub telefonicznie 14 6526494

nowa era komputera

Rekrutacja 2019/2020

katechizm bierzmowanych