SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2018/2019

Liga Niezwykłych Umysłów

PIERWSZA W TYM ROKU SZKOLNYM DYSKOTEKA

20132014 dsci449023 X odbyła się w naszej szkole pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka. Inicjatorem i organizatorem imprezy były Samorząd Uczniowski gimnazjum i Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej. Wzięli w niej udział uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej oraz I- III gimnazjum.

Na początku prawie wszyscy uczniowie stali pod ścianą i tylko nieliczne osoby tańczyły na parkiecie. Jednak „interwencje” opiekunek (p. Iwony Wiśniowskiej i p. Marty Pawlik- Włudyka) szybko przyniosły efekt. Wszyscy doskonale się bawili. Sprzyjała temu miła atmosfera oraz odpowiedni dobór piosenek.

nowa era komputera

Rekrutacja 2019/2020

katechizm bierzmowanych