SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2018/2019

Liga Niezwykłych Umysłów

KOMUNIKAT

Informuję, że w ramach Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, dyżury psychologa w naszej szkole odbędą się w dniach:

14.11.2014r. – godz. 8.00-12.00 (psycholog)

18.12.2014r. – godz. 8.00-12.00 (logopeda)

19.01.2015r. – godz. 8.00-12.00 (pedagog)

Z porad i konsultacji edukacyjnej, wychowawczej i emocjonalnej u dzieci mogą skorzystać rodzice, nauczyciele i dzieci (pod opieką lub za pisemną zgodą rodziców).

Dyrektor Zespołu Szkół w Siemiechowie

mgr Józef Marszałek

nowa era komputera

Rekrutacja 2019/2020

katechizm bierzmowanych