SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2018/2019

Liga Niezwykłych Umysłów

KOMUNIKAT

W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych otrzymają podręczniki szkolne w ramach dotacji rządowej.

katechizm bierzmowanych