SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

Rok szkolny i katechetyczny 2020/2021

Liga Niezwykłych Umysłów

ROK 2020/2021

Komunikat - klasy 1-3

Szanowni Państwo,

Od dnia 18.01.2021 r. zostanie przywrócone nauczanie stacjonarne klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej.
W związku z powyższym, stosując się do wytycznych MEN, MZ i GIS wprowadzamy w Szkole
Podstawowej w Siemiechowie następujące rozwiązania.
1. Uczniowie poszczególnych klas przychodzą do szkoły w następujących godzinach:
- kl. 3 od 7:30 do 7:45;
- kl. 2 od 7:45 do 8:00;
- kl. 1 od 8:00 do 8:15.


2. Uczniowie poszczególnych klas korzystają z osobnych szatni:
- kl. 3 szatnia dziewcząt;
- kl. 2 sala nr 1
- kl. 1 szatnia chłopców.


3. Uczniowie poszczególnych klas korzystają z osobnych toalet:
- kl. 3 toaleta dla personelu na pierwszym piętrze;
- kl. 2 toaleta dziewcząt;
- kl. 1 toaleta chłopców.


4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub
w izolacji.

5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa).


6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).


7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa.


8. Dowożenie uczniów odbywa się według dotychczasowego harmonogramu.


Szczegółowe wytyczne znajdziecie Państwo pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-
feriach

KONKURS PLASTYCZNO-FILMOWY „ŚNIEŻNY DEKALOG”

Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pod nazwą „Śnieżny Dekalog”. Konkurs odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

KONKURS ŚNIEŻNY DEKALOG

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, a partnerami są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu oraz Fundacja PZU.

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. kategoria I - wiek: 5-10 lat,
  2. kategoria II - wiek: 11-16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 5 marca 2021 r. pracy konkursowej na rysunek, plakat lub spot filmowy oraz przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez Opiekuna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 marca 2021 r.

Zapraszamy do udziału. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

 

PLIKI DO POBRANIA

 Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastyczno-filmowego pn. "Śnieżny Dekalog 2020 2021"  | 793.74 KB

Ulotka A6 | 2.67 MB

Gmina Gromnik: Modernizacja źródeł ciepła

Dzień dobry,

 

Gmina Gromnik: Modernizacja źródeł ciepła - ogrzewanie na paliwa stałe

https://youtu.be/8nzdawZ6Jas

 

Gmina Gromnik: Modernizacja źródeł ciepła - ogrzewanie gazowe 

https://youtu.be/H5-8tW-VO7E 

W dniu 30 października 2017 r., Gmina Gromnik zawarła umowę o przyznaniu pomocy

nr:  RPMP.04.04.02-12-0114/17 -03 na realizację operacji:

 „Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na gazowe kondensacyjne w 60 gospodarstwach domowych w gminie Gromnik”.

Kwota pomocy: 477 049,12 zł /słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych,12/100/. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oś 4: Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji

W ramach kampanii promocyjno-informacyjnej zamieszcza się prezentację na temat powyższego projektu:

https://youtu.be/H5-8tW-VO7E 

 

List od Julesa!

20200909 Jules 5602 1000 l

W ubiegłym roku uczniowie naszej szkoły przesłali krótki list naszemu Podopiecznemu Julesowi, w którym zawali serdecznie pozdrowienia, kilka słów o naszej szkole i miejscowości oraz życzenia na Boże Narodzenie. W tym roku doczekaliśmy się odpowiedzi, a zarazem pierwszej bezpośredniej wiadomości od naszego „adopcyjnego” chłopca. W kilku krótkich zdaniach Jules dziękuje nam za wszystko, co dla niego robimy, przesyłając równocześnie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i nowego roku.

Przypomnijmy,

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego 2020/2021 - KOMUNIKAT

  1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemiechowie informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 1 września 2020r.  Msza św. o godz. 8.00 w kościele parafialnym. 
  1. Po mszy:

- Uczniowie klas 2 – 8 udają się do szkoły na spotkanie z wychowawcami.

- Uczniowie klas 4 – 8 wchodzą do szkoły obowiązkowo w maseczkach.

- Pozostałym uczniom również zalecamy używanie maseczek.

- Uczniów klasy 1-szej wraz z rodzicami zapraszamy do hali sportowej na spotkanie
z wychowawcą i dyrektorem.

  1. Przywóz uczniów o godz. 7.20 z przystanków jak dotychczas, godziny odwozu zostaną podane w szkole.
  1. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego będą wydawane uczniom podręczniki i ćwiczenia,                   

   w związku z powyższym uczniowie powinni zabrać ze sobą plecaki.

                                                                                                       Dyrektor Szkoły

                                                                                                mgr Grzegorz Kieroński

20200914 edziennik vulcan

nowa era komputera

LIST OD JULESA

20200909 Jules 5602 1000 l

katechizm bierzmowanych

plakat KV DLA DZIECI 500px l 

KORONAWIRUS

Infolinia Ministerstwa Zdrowia
- tel. 800 190 590 -

(czynna całodobowo).

 

Więcej informacji na stronach:

http://www.gov.pl/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

Plakaty:

Plakat KV DLA DZIECI - PDF

KV plakat A3 DRUK - PDF

KV plakat A3 DRUK 500px l