Szkoła Podstawowa w Siemiechowie

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2 0 2 2 | 2 0 2 3

Liga Niezwykłych Umysłów

Komunikat - klasy 1-3

Szanowni Państwo,

Od dnia 18.01.2021 r. zostanie przywrócone nauczanie stacjonarne klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej.
W związku z powyższym, stosując się do wytycznych MEN, MZ i GIS wprowadzamy w Szkole
Podstawowej w Siemiechowie następujące rozwiązania.
1. Uczniowie poszczególnych klas przychodzą do szkoły w następujących godzinach:
- kl. 3 od 7:30 do 7:45;
- kl. 2 od 7:45 do 8:00;
- kl. 1 od 8:00 do 8:15.


2. Uczniowie poszczególnych klas korzystają z osobnych szatni:
- kl. 3 szatnia dziewcząt;
- kl. 2 sala nr 1
- kl. 1 szatnia chłopców.


3. Uczniowie poszczególnych klas korzystają z osobnych toalet:
- kl. 3 toaleta dla personelu na pierwszym piętrze;
- kl. 2 toaleta dziewcząt;
- kl. 1 toaleta chłopców.


4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub
w izolacji.

5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa).


6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).


7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa.


8. Dowożenie uczniów odbywa się według dotychczasowego harmonogramu.


Szczegółowe wytyczne znajdziecie Państwo pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-
feriach

20200914 edziennik vulcan

nowa era komputera

Podsumowanie sukcesów sportowych w SP w Siemiechowie

2022 9 miejsce w mistrzostwach Polski grawer l

 

LIST OD JULESA

20200909 Jules 5602 1000 l

katechizm bierzmowanych

plakat KV DLA DZIECI 500px l 

KORONAWIRUS

Infolinia Ministerstwa Zdrowia
- tel. 800 190 590 -

(czynna całodobowo).

 

Więcej informacji na stronach:

http://www.gov.pl/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

Plakaty:

Plakat KV DLA DZIECI - PDF

KV plakat A3 DRUK - PDF

KV plakat A3 DRUK 500px l