Szkoła Podstawowa w Siemiechowie

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2 0 2 2 | 2 0 2 3

Liga Niezwykłych Umysłów

ROK 2020/2021

Gmina Gromnik: Modernizacja źródeł ciepła

Dzień dobry,

 

Gmina Gromnik: Modernizacja źródeł ciepła - ogrzewanie na paliwa stałe

https://youtu.be/8nzdawZ6Jas

 

Gmina Gromnik: Modernizacja źródeł ciepła - ogrzewanie gazowe 

https://youtu.be/H5-8tW-VO7E 

W dniu 30 października 2017 r., Gmina Gromnik zawarła umowę o przyznaniu pomocy

nr:  RPMP.04.04.02-12-0114/17 -03 na realizację operacji:

 „Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na gazowe kondensacyjne w 60 gospodarstwach domowych w gminie Gromnik”.

Kwota pomocy: 477 049,12 zł /słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych,12/100/. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oś 4: Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji

W ramach kampanii promocyjno-informacyjnej zamieszcza się prezentację na temat powyższego projektu:

https://youtu.be/H5-8tW-VO7E 

 

List od Julesa!

20200909 Jules 5602 1000 l

W ubiegłym roku uczniowie naszej szkoły przesłali krótki list naszemu Podopiecznemu Julesowi, w którym zawali serdecznie pozdrowienia, kilka słów o naszej szkole i miejscowości oraz życzenia na Boże Narodzenie. W tym roku doczekaliśmy się odpowiedzi, a zarazem pierwszej bezpośredniej wiadomości od naszego „adopcyjnego” chłopca. W kilku krótkich zdaniach Jules dziękuje nam za wszystko, co dla niego robimy, przesyłając równocześnie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i nowego roku.

Przypomnijmy,

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego 2020/2021 - KOMUNIKAT

  1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemiechowie informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 1 września 2020r.  Msza św. o godz. 8.00 w kościele parafialnym. 
  1. Po mszy:

- Uczniowie klas 2 – 8 udają się do szkoły na spotkanie z wychowawcami.

- Uczniowie klas 4 – 8 wchodzą do szkoły obowiązkowo w maseczkach.

- Pozostałym uczniom również zalecamy używanie maseczek.

- Uczniów klasy 1-szej wraz z rodzicami zapraszamy do hali sportowej na spotkanie
z wychowawcą i dyrektorem.

  1. Przywóz uczniów o godz. 7.20 z przystanków jak dotychczas, godziny odwozu zostaną podane w szkole.
  1. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego będą wydawane uczniom podręczniki i ćwiczenia,                   

   w związku z powyższym uczniowie powinni zabrać ze sobą plecaki.

                                                                                                       Dyrektor Szkoły

                                                                                                mgr Grzegorz Kieroński

DO RODZICÓW KLASY 1

Przypomina się rodzicom klasy 1
o zgłaszaniu się do sekretariatu szkoły 
po odbiór dokumentacji
w celu uzupełnienia i zwrotu do szkoły

przed rozpoczęciem roku szkolnego.

20200914 edziennik vulcan

nowa era komputera

Podsumowanie sukcesów sportowych w SP w Siemiechowie

2022 9 miejsce w mistrzostwach Polski grawer l

 

LIST OD JULESA

20200909 Jules 5602 1000 l

katechizm bierzmowanych

plakat KV DLA DZIECI 500px l 

KORONAWIRUS

Infolinia Ministerstwa Zdrowia
- tel. 800 190 590 -

(czynna całodobowo).

 

Więcej informacji na stronach:

http://www.gov.pl/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

Plakaty:

Plakat KV DLA DZIECI - PDF

KV plakat A3 DRUK - PDF

KV plakat A3 DRUK 500px l