Szkoła Podstawowa w Siemiechowie

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2 0 2 2 | 2 0 2 3

Liga Niezwykłych Umysłów

ROK 2020/2021

Krynica-Zdrój i początek szkolnej „normalności”

20210601 IMG 20210601 152224620 HDR l

„Wsiąść do pociągu byle jakiego …” mogliby zaśpiewać siódmo – i ósmoklasiści, ale pociąg, do którego wsiedli 1 czerwca br. miał swój określony kierunek– Krynica-Zdrój. Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami Panem Wiesławem Koniecznym, Tomaszem Zabawskim i Panią Małgorzatą Majką oraz gościnnie Panią Wiktorią Mazurkiewicz postanowili uczcić Dzień Dziecka zwiedzając „perłę polskich uzdrowisk”. Powodów do świętowania było jednak więcej, jako że był to pierwszy tydzień powrotu wszystkich uczniów do tradycyjnej stacjonarnej szkoły, powrót do możliwości organizowania wspólnych wyjazdów, w końcu powolny powrót do normalności sprzed czasów pandemii. 

W doskonałych humorach i przy sprzyjającej pogodzie uczniowie ruszyli na podbój Krynicy.

Czytaj więcej...

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W bieżącym roku szkolnym, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz nauką zdalną, Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła zmiany w egzaminach ósmoklasisty.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowaniado wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowejspełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4(w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadańotwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Więcej szczegółów można znaleźć w na stronie internetowej CKE:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103115717492

Komunikat - klasy 1-3

Szanowni Państwo,

Od dnia 18.01.2021 r. zostanie przywrócone nauczanie stacjonarne klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej.
W związku z powyższym, stosując się do wytycznych MEN, MZ i GIS wprowadzamy w Szkole
Podstawowej w Siemiechowie następujące rozwiązania.
1. Uczniowie poszczególnych klas przychodzą do szkoły w następujących godzinach:
- kl. 3 od 7:30 do 7:45;
- kl. 2 od 7:45 do 8:00;
- kl. 1 od 8:00 do 8:15.


2. Uczniowie poszczególnych klas korzystają z osobnych szatni:
- kl. 3 szatnia dziewcząt;
- kl. 2 sala nr 1
- kl. 1 szatnia chłopców.


3. Uczniowie poszczególnych klas korzystają z osobnych toalet:
- kl. 3 toaleta dla personelu na pierwszym piętrze;
- kl. 2 toaleta dziewcząt;
- kl. 1 toaleta chłopców.


4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub
w izolacji.

5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa).


6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).


7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa.


8. Dowożenie uczniów odbywa się według dotychczasowego harmonogramu.


Szczegółowe wytyczne znajdziecie Państwo pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-
feriach

KONKURS PLASTYCZNO-FILMOWY „ŚNIEŻNY DEKALOG”

Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pod nazwą „Śnieżny Dekalog”. Konkurs odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

KONKURS ŚNIEŻNY DEKALOG

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, a partnerami są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu oraz Fundacja PZU.

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. kategoria I - wiek: 5-10 lat,
 2. kategoria II - wiek: 11-16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 5 marca 2021 r. pracy konkursowej na rysunek, plakat lub spot filmowy oraz przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez Opiekuna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 marca 2021 r.

Zapraszamy do udziału. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

 

PLIKI DO POBRANIA

 Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastyczno-filmowego pn. "Śnieżny Dekalog 2020 2021"  | 793.74 KB

Ulotka A6 | 2.67 MB

20200914 edziennik vulcan

nowa era komputera

Podsumowanie sukcesów sportowych w SP w Siemiechowie

2022 9 miejsce w mistrzostwach Polski grawer l

 

LIST OD JULESA

20200909 Jules 5602 1000 l

katechizm bierzmowanych

plakat KV DLA DZIECI 500px l 

KORONAWIRUS

Infolinia Ministerstwa Zdrowia
- tel. 800 190 590 -

(czynna całodobowo).

 

Więcej informacji na stronach:

http://www.gov.pl/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

Plakaty:

Plakat KV DLA DZIECI - PDF

KV plakat A3 DRUK - PDF

KV plakat A3 DRUK 500px l