SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2019/2020

Liga Niezwykłych Umysłów

REKRUTACJA

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 132

w sprawie określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej, wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, wzoru zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej oraz  wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły podstawowej

 

Załącznik Nr 2
Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązujące do klas I zarz.nr 131

 

Załącznik Nr 4
Wniosek o przyjęcie szkoły

 

Załacznik nr 4
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły podstawowej do zarz. 132

nowa era komputera

katechizm bierzmowanych